Najczęściej Zadawane Pytania

HyperWorks jest pakietem programów do zaawansowanych analiz numerycznych zawierającym narzędzia do pre- i post-processing’u oraz cały wachlarz solverów.

System bazuje się na jednostkach licencyjnych HWU (HyperWorks Units).

Do każdego z programów HyperWorks jest przypisana określona pula jednostek HWU potrzebna do uruchomienia software’u.

Użytkownik definiuje, co chce robić za pomocą programów HyperWorks oraz, ile osób w czasie rzeczywistym ma z tym pracować.
Niniejsze informacje są przekazywane do konsultanta DES ART, który określa, ile łącznie jednostek HWU potrzebuje lub może potrzebować klient.

W ramach jednej puli HWU użytkownik może uruchamiać kilka/kilkanaście poszczególnych modułów. W przypadku zainteresowania programami, które do uruchomienia wymagają większej ilości jednostek, początkową pulę należy poszerzyć jedynie o brakujące jednostki HWU.

Taka możliwość istnieje wyłącznie w przypadku programów do symulacji procesów technologicznych, programów z rodziny solidThinking i PBS.

Zasadniczo każda udostępniana licencja ma charakter licencji pływającej.

Programy z pakietu HyperWorks są oferowane w wersji wieczystej (wraz z opcjonalnym, rocznym maintenance), rocznej i miesięcznej.

Posiadanie ważnego maintenance zapewnia użytkownikowi dostęp do wsparcia technicznego i bieżących aktualizacji.

Programy partnerskie są rozwiązaniami firm trzecich, które udostępniają swoje narzędzia w ramach licencji HyperWorks.

Programy partnerskie są dostępne wyłącznie w przypadku posiadania rocznej licencji komercyjnej. Każdy z programów partnerskich wymaga innej, ściśle określonej ilości jednostek HWU,
które są zawsze sumowane.

Klucz licencyjny HyperWorks jest wysyłany drogą elektroniczną. Z kolei pliki instalacyjne wraz z dokumentacją pomocniczą są do pobrania, po wcześniejszej rejestracji, z zasobów internetowych firmy-producenta.

Jedynym autoryzowanym dystrybutorem HyperWorks na rynku polskim jest DES ART Sp. z o.o.