DES ART post number 1 image

Pełne wdrożenie pakietu FLUX w projektach elektrotechnicznych

5 października 2017


Od 15 lat pozyskujemy przemysłowe doświadczenie w zakresie elektrotechnicznych analiz CAE. Celem takich analiz jest zbadanie, kalibracja i udoskonalenie różnorodych urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych pracujących w szerokim zakresie częstotliwości. Ostateczną korzyścią dla Klientów jest usunięcie ewentualnych słabości produktu, optymalizacja jego działania, zwiększenie przewagi konkurencyjnej i możliwość wejścia na nowe rynki.

Stosujemy Metodę Elementów Skończonych i metody pokrewne, wykorzystując wiodące narzędzia obliczeniowe (m.in. FLUX, FEKO).

Nasze usługi dotyczą następujących dziedzin:

Transport i Napędy Maszyn:

 • Silniki wszelkich typów i mocy (indukcyjne, synchroniczne i inne)
 • Aktuatory, przetwornice, elementy elektroniki i automatyki

Energetyka:

 • Produkcja prądu stałego i zmiennego
 • Turbogeneratory, hydrogeneratory
 • Transformatory różnych typów
 • Elektrownie wiatrowe

Inne branże:

 • Silniki krokowe, liniowe
 • Czujniki, przekaźniki, sondy
 • Projektowanie i walidacja okablowania
 • Systemy ekranowania nisko- i wysokoczęstotliwościowe
 • AGD (Urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym)
 • NDT (Badania nieniszczące) – propotypowanie, innowacje, kalibracja urządzeń i metod, zwłaszcza opartych na generacji prądów wirowych

Potrafimy stworzyć Propotyp Wirtualny, od podstaw, lub modyfikując odpowiednio pliki CAD dostarczone przez klienta, tak, aby móc uzyskać żądane charakterystyki elektryczne, magnetyczne, mechaniczne lub termiczne maszyn i urządzeń, np.:

 • charakterystyki prądowo-napięciowe w uzwojeniach, podczas eksploatacji i w stanach przejściowych (rozruch, zwarcie),
 • parametry użyteczne (moc, poślizg, moment obrotowy, stratność),
 • siły elektromagnetyczne działająee na elementy maszyn (rdzenie, klatki itp.),
 • zmienność temperatury urządzenia, w związku ze stratnością,
 • współczynniki indukcyjności i pojemności własnej i wzajemnej przewodników,
 • stopień szczelności elektromagnetycznej i izolacyjności elektrostatycznej.

 

Wróć na poprzednią stronę