Studia o nazwie „Symulacje komputerowe dla inżynierów” prowadzone były od roku 2007 lat przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej we współpracy z firmą DES ART oraz wybranymi Specjalistami z innych ośrodków. Łącznie odbyło się 10 edycji wyżej wymienionych studiów.

Celem tych studiów było dostarczenie wiedzy o podstawach nowoczesnych metod symulacji komputerowych oraz o sposobach ich praktycznego wykorzystania w szeregu dziedzin techniki. Adresatami studiów byli głównie inżynierowie pracujący w przemyśle energetycznym, maszynowym, elektrotechnicznym i stoczniowym oraz absolwenci studiów politechnicznych.

Zajęcia prowadzili inżynierowie-praktycy z firmy DES ART oraz wykładowcy z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej i Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Firma DES ART dysponuje wieloletnim doświadczeniem i praktyką w dziedzinie Inżynierskich Metod Symulacyjnych (CAD/CAM/CAE), oprogramowaniem i doświadczonymi zawodowo kadrami (ponad 25 lat zawodowego doświadczenia). Ta właśnie praktyczna wiedza przekazywana była studentom w ramach wspomnianych Studiów.

W ramach organizowanych przez nas studiów oferowaliśmy naukę w zakresie wykorzystania narzędzi obliczeniowych, głównie: HyperMesh, Radioss i AcuSolve. Zdecydowana większość nabytych umiejętności mogła być bezpośrednio zastosowana w pracy z innymi, podobnymi narzędziami dostępnymi na rynku.

Absolwenci Studiów otrzymywali na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych wydane przez Politechnikę Gdańską zgodnie ze wzorem określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na życzenie wydawaliśmy również certyfikat ukończenia Studiów w języku angielskim.