Studia o nazwie „Symulacje komputerowe dla inżynierów” prowadzone są od roku 2007 lat przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej we współpracy z firmą DES ART oraz wybranymi Specjalistami z innych ośrodków.

Celem naszych studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy o podstawach nowoczesnych metod symulacji komputerowych oraz o sposobach ich praktycznego wykorzystania w szeregu dziedzin techniki. Adresatami studiów są głównie inżynierowie pracujący w przemyśle energetycznym, maszynowym, elektrotechnicznym i stoczniowym oraz absolwenci studiów politechnicznych.

Zajęcia prowadzą inżynierowie-praktycy z firmy DES ART oraz wykładowcy z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej i Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Firma DES ART dysponuje wieloletnim doświadczeniem i praktyką w dziedzinie Inżynierskich Metod Symulacyjnych (CAD/CAM/CAE), oprogramowaniem i doświadczonymi zawodowo kadrami (ponad 25 lat zawodowego doświadczenia). Ta właśnie praktyczna wiedza przekazana zostanie studentom w ramach Studiów.

Oferujemy naukę w zakresie wykorzystania narzędzi obliczeniowych, głównie: HyperMesh, Radioss i AcuSolve. Zdecydowana większość nabytych umiejętności może być bezpośrednio zastosowana w pracy z innymi, podobnymi narzędziami dostępnymi na rynku.

Absolwenci Studiów otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych wydane przez Politechnikę Gdańską zgodnie ze wzorem określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na życzenie wydajemy również certyfikat ukończenia Studiów w języku angielskim.