DES ART post number 1 image

Zapraszamy na seminarium NAFEMS: „Simulation-Based Optimization”

5 kwietnia 2018


Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez NAFEMS seminarium „Simulation-Based Optimization”. Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia 2018 w Browarze Lubicz w Krakowie.

Celem seminarium jest podniesienie świadomości z zakresu optymalizacji wspomaganej komputerowo, a także zgromadzenie praktyków i przedstawicieli akademickich w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Przeznaczone jest ono zatem dla inżynierów, konstruktorów, pracowników akademickich i działów R&D oraz innych osób, które związane są z tematyką optymalizacji bądź się nią interesują.

Podczas spotkania wygłoszone zostaną prelekcje poruszające zagadnienia z zakresu technik optymalizacji dla zastosowań inżynieryjnych. DES ART będzie miał przyjemność poprowadzić prezentację pt. „Topological Optimization of Tram Car Body Structure”.

 

Optymalizacja topologiczna wspornika anteny wykonana w oprogramowaniu Altair HyperWorks:

Proces projektowania wspornika anteny wsparty komputerowo doprowadził do: zmniejszenia wagi o połowę, redukcji naprężeń, zwiększenia sztywności przy jednoczesnym zminimalizowaniu czasu realizacji

 

 

Wróć na poprzednią stronę