DES ART post number 1 image

Program Ambasadorski DES ART

3 grudnia 2018


DES ART jest firmą świadczącą usługi z zakresu analiz numerycznych, a także jedynym autoryzowanym dystrybutorem pakietów Altair HyperWorks i Altair Inspire w Polsce.

Od początku naszej działalności ściśle współpracujemy ze środowiskami akademickimi udzielając wsparcia merytorycznego w projektach, wspierając zespoły studenckie czy współorganizując studia podyplomowe wraz z Politechniką Gdańską.

Jako pracodawca wiemy także, jak ważne jest zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego już na etapie studiów. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić program ambasadorski skierowany do studentów polskich uczelni technicznych.

 

Do kogo skierowany jest program ambasadorski DES ART?

Ambasadorem DES ART możesz zostać, jeżeli jesteś w trakcie dziennych technicznych studiów I lub II stopnia i nie studiujesz na ostatnim roku. Dodatkowym atutem będzie aktywna działalność w kołach studenckich bądź innych inicjatywach naukowo-badawczych. Cechy, jakie powinny Cię wyróżniać, to odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista i skuteczność w działaniu.

 

Dlaczego warto zostać Ambasadorem DES ART?

Rola Ambasadora DES ART pozwoli Ci budować doświadczenie biznesowe i kontakty zawodowe już na etapie studiów. Zyskasz niepowtarzalną okazję uczestniczenia w organizowanych przez nas spotkaniach i konferencjach, w tym także tych B2B.

Dzięki udziałowi w programie nie tylko rozwiniesz swoje kompetencje miękkie, ale także poszerzysz wiedzę w zakresie symulacji komputerowych. Będziemy zapraszać Cię na prowadzone przez naszych inżynierów kursy, szkolenia i warsztaty, a także umożliwimy odbycie stażu w DES ART.

Ponadto, jeżeli wykażesz się wyjątkową inicjatywą w działaniu, otrzymasz stypendium ambasadorskie.

 

Jaka jest rola Ambasadora DES ART?

Zostając Ambasadorem DES ART będziesz przede wszystkim odpowiadać za budowanie pozytywnego wizerunku firm DES ART i Altair Engineering na swojej Uczelni. Dlatego powierzymy Ci zaplanowanie i realizację działań, które umożliwią innym studentom poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych programów do obliczeń CAE, a także poznanie naszego portfolio. Mogą być to spotkania informacyjne, prezentacje, warsztaty… Aby ułatwić Ci to zadanie, przyznamy Ci opiekuna, który będzie gotów wspierać Cię merytorycznie w Twoich działaniach. Dodatkowo będziesz także reprezentować nas na Uczelni w kontaktach z władzami uczelnianymi, biurem karier, organizacjami studenckimi, a także bezpośrednio ze studentami, np. promując nasze wydarzenia.

 

Jak mogę zostać Ambasadorem?

Wyślij do nas swoje zgłoszenie za pośrednictwem poniższego formularza, bądź mailowo na adres office@desart.com.pl i wyjaśnij, dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy wybrać. Przedstaw swoje osiągniecia, cele i plany…
W zgłoszeniu podaj imię i nazwisko, nazwę uczelni, rok studiów i wszystkie inne informacje, które Twoim zdaniem przemówią za wyborem Twojej kandydatury.

Błąd połączenia z bazą danych.

Wróć na poprzednią stronę