Webinaria

Symulacja druku 3D w Inspire Print
Data: 02.04.2020, 11:00
Prowadzący: Mateusz Włodarski
Formularz rejestracyjny:
Imię i nazwisko*
Firma / Instytucja*
Stanowisko*
E-mail*
Telefon*
w.
Temat szkolenia*
Praktyczne przykłady stosowania skryptów TCL w pracy z Altair HyperWorks
Data: 12.06.2019
Prowadzący: Piotr Borzyszkowski
HyperMesh – narzędzie Matrix Browser
Data: 07.06.2019
Prowadzący: Paweł Sadowski
Automobile windscreen antenna in FEKO
Data: 08.05.2019
Prowadzący: Stanisław Jama
NLSTAT – wybrane zagadnienia analizy z uwzględnieniem nieliniowości materiałowych
Data: 14.05.2019
Prowadzący: Daniel Nycz
Omówienie narzędzia „Morphing – Free Hand” wraz z przykładem zastosowania

RADIOSS Block: szczegółowe omówienie kontaktu TYPE7

Obliczenia CFD za pomocą Virtual Wind Tunnel z mapowaniem ciśnień do analizy strukturalnej
Data: 10.01.2019
Prowadzący: Krzysztof Gendarz
Mikropaskowa antena fraktalna o kształcie płatka śniegu
Data: 12.12.2018
Prowadzący: Stanisław Jama
Analiza modów charakterystycznych i jej zastosowanie w projektowaniu anten
Data: 28.11.2018
Prowadzący: WiRan Sp. z o.o.