Webinaria

Praktyczne przykłady stosowania skryptów TCL w pracy z Altair HyperWorks
Data: 12.06.2019
Prowadzący: Piotr Borzyszkowski
HyperMesh – narzędzie Matrix Browser
Data: 07.06.2019
Prowadzący: Paweł Sadowski
Automobile windscreen antenna in FEKO
Data: 08.05.2019
Prowadzący: Stanisław Jama
NLSTAT – wybrane zagadnienia analizy z uwzględnieniem nieliniowości materiałowych
Data: 14.05.2019
Prowadzący: Daniel Nycz
Omówienie narzędzia „Morphing – Free Hand” wraz z przykładem zastosowania
Data: 13.02.2019
Prowadzący: Barbara Kowalska
RADIOSS Block: szczegółowe omówienie kontaktu TYPE7
Data: 30.01.2019
Prowadzący: Jarosław Sokół
Obliczenia CFD za pomocą Virtual Wind Tunnel z mapowaniem ciśnień do analizy strukturalnej
Data: 10.01.2019
Prowadzący: Krzysztof Gendarz
Mikropaskowa antena fraktalna o kształcie płatka śniegu
Data: 12.12.2018
Prowadzący: Stanisław Jama
Analiza modów charakterystycznych i jej zastosowanie w projektowaniu anten
Data: 28.11.2018
Prowadzący: WiRan Sp. z o.o.
Moduł Motion Inspire – analizy typu MBS/MBD
Data: 15.11.2018
Prowadzący: Paweł Sadowski