Webinaria

Wizualizacja i interpretacja wyników naprężeń w HyperView
Data: 24.01.2018, 11:00
Prowadzący: dr inż. Daniel Nycz
Formularz rejestracyjny:
Imię i nazwisko*
Numer telefonu*
w.
Nazwa firmy*
Stanowisko
Miasto
Adres e-mail*
Automatyczne tworzenie komponentów o przyporządkowanych grubościach dla siatki MES oraz dla powierzchni środkowych
Data: 7.02.2018, 11:00
Prowadzący: Krzysztof Gendarz
Formularz rejestracyjny:
Imię i nazwisko*
Numer telefonu*
w.
Nazwa firmy*
Stanowisko
Miasto
Adres e-mail*
Zaawansowane modelowanie i optymalizacja laminatów w OptiStruct
Data: 13.12.2017
Prowadzący: dr inż. Marek Augustyniak
Wykorzystanie zasobów Altair Connect oraz skryptów TCL w usprawnieniu operacji morphingu w HyperMesh
Data: 22.11.2017
Prowadzący: Krzysztof Miszczak, Engineering Department
FluxMotor – Projektowanie i symulacje maszyn elektrycznych
Data: 18.10.2017
Prowadzący: Piotr Borzyszkowski, inżynier CAE
Zaawansowane możliwości przetwarzania i prezentacji danych w FEKO
Data: 11.10.2017
Prowadzący: Krzysztof Pranga, WiRan sp. z o.o.
solidThinking Inspire – Optymalizacja topograficzna
Data: 20.09.2017
Prowadzący: Paweł Sadowski, Application Engineer
NEOGAGE – aplikacja do zarządzania wyposażeniem pomiarowym
Data: 5.07.2017
Prowadzący: Artur Kopa - NEOGAGE sp. z o.o.
Modelowanie laminatów poliestrowych w OptiStruct Analysis
Data: 21.06.2017
Prowadzący: dr Daniel Nycz
Flux – Program do symulacji elektrotechnicznych
Data: 7.06.2017
Prowadzący: dr Marek Augustyniak