FEMFAT

FEMFAT (Finite Element Method Fatigue)

FEMFAT wykorzystuje Metodę Elementów Skończonych i oferuje narzędzia do prognozowania wytrzymałości zmęczeniowej (fatigue life prediction, FLP).

Program jest przeznaczony szczególnie do analiz podzespołów pojazdów samochodowych i kolejowych, jak podwozia, ramy, silniki, skrzynie biegów, nadwozia oraz wyposażenia pojazdów. FEMFAT i jego moduły można wykorzystywać do analiz złożonych obciążeń wieloosiowych, oceny połączeń spawanych, połączeń zgrzewanych, nitów stalowych i aluminiowych. Za pomocą programu FEMFAT można oceniać elementy konstrukcyjne poddawane obciążeniom termiczno-mechanicznym, uwzględniając plastyczność materiału, podwyższoną temperaturę (utlenianie) oraz pełzanie.

Przegląd modułów FEMFAT:

 • FEMFAT BASIC – Oprogramowanie bazujące na metodzie elementów skończonych (MES) służąze do przewidywania trwałości i uszkodzeń oraz wytrzymałości na obciążenia elementów. Zawiera rozbudowane interfejsy MES oraz obszerną bazę materiałową.
 • FEMFAT PLAST – Moduł oprogramowania odpowiedzialny za analizę rozkładu naprężeń i odkształceń plastycznych.
 • FEMFAT MAX – Moduł oprogramowania dla analiz zmęczeniowych wieloskładnikowo obciążonych elementów z wykorzystaniem historii czasowej obciążeń lub serii analiz stresowych.
 • FEMFAT WELD – Moduł oprogramowania dla analiz zmęczeniowych spawów stalowych i aluminiowych, z wykorzystaniem analiz zgodnych z normami (DIN 15018, EUROCODE 3 and 9, BS 7608, IIW).
 • FEMFAT SPOT – Moduł oprogramowana służący do przewidywania wytrzymałości zmęczeniowych połączeń punktowych (spoin, spawów, nitów) w strukturach powłokowych.
 • FEMFAT BREAK – Moduł oprogramowania do oceny statycznych czynników wpływających na bezpieczeństwo.
 • FEMFAT HEAT – Moduł oprogramowania do analizy zmęczeniowych w niskich cyklach elementów narażonych na zmiany temperatury (m. in. głowice cylindrów, kolektory wydechowe)
 • FEMFAT STRAIN – Moduł oprogramowania do oceny uszkodzeń, porównywania naprężeń metodą MES oraz testowania
 • FEMFAT VISUALIZER – Szybki postprocesor 3D do wyświetlania modelu MES, wyników zmęczeniowych i naprężeń z wbudowaną funkcją generowania animacji.
 • FEMFAT SPECTRAL – Moduł oprogramowania wykorzystujący widmową gęstość mocy (PSD) do analizy zmęczeniowej w dziedzinie częstotliwości zarówno dla analizy BASIC, jak i MAX.
 • FEMFAT DATACRYPT – Pomaga chronić dane podczas outsourcingu projektów.
 • FEMFAT PARALLEL – Wykorzystaj więcej niż jeden procesor swojej maszyny obliczeniowej aby przyśpieszyć analizy.
 • FEMFAT LAB – Narzędzie wspomagające powiązanie etapów testowych, laboratoriów i inżynierii wspomaganej komputerowo.

Cechy i korzyści:

 • wiodący program zmęczeniowy przemysłu motoryzacyjnego i kolejowego,
 • wysoka szybkość analizy, elastyczność i łatwość w obsłudze,
 • wiarygodne wyniki wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji, uzyskiwane w celu poprawy  krytycznych miejsc konstrukcji,
 • wyższa jakość prototypów, mniejsza ilość niezbędnych testów,
 • duży wybór interfejsów: ABAQUS, ADAMS, ANSYS, COSMOS, HyperMesh, I-DEAS, LS-DYNA, MEDINA, NASTRAN, nCode, PATRAN, Pro/MECHANICA, SIMPACK, TOSCA i in.,
 • program zweryfikowany przez liczne testy we własnym laboratorium ECS MAGNA Powertrain,
 • koncepcja otwartej bazy danych (materiałów, spoin).

Kontakt handlowy:
sales@desart.com.pl
601 150 696