Programy dostępne w ramach platformy Altair Hyperworks

Platforma Altair HyperWorks zawiera kompletne rozwiązania CAE do przeprowadzania obliczeń numerycznych oraz symulacji procesów produkcyjnych. W skład platformy HyperWorks wchodzą między innymi następujące programy:
 

Przygotowanie modeli i obróbka wyników:
 • HyperMesh – uniwersalna platforma do tworzenia i edycji modeli numerycznych, konwerter pomiędzy poszczególnymi programami CAE
 • HyperView – neutralne środowisko do wizualizacji wyników MES, CFD, MBD
 • HyperGraph – postprocesor do wizualizacji wyników w postaci graficznej
 • HyperCrash – narzędzie do symulacji bezpieczeństwa pasażerów i przygotowania analiz crash
 • HyperStudy – narzędzie DoE (Design of Experiments) do aproksymacji i badań stochastycznych
 • SimLab – alternatywna platforma do pre- i post-processingu dedykowana do modelowania elementów bryłowych
 • Virtual Wind Tunnel – rozwiązanie CFD dedykowane zewnętrznym badaniom aerodynamicznym

 

Silniki obliczeniowe (solvery):
 • OptiStruct (Analysis & Optimization) – solver do analiz wytrzymałościowych i optymalizacji strukturalnej
 • RADIOSS – solver nieliniowy do obliczeń typu crash
 • AcuSolve – solver CFD do symulacji przepływów i wymiany ciepła
 • MotionSolve – solver MBD do symulacji układów kinematyczno-dynamicznych
 • FEKO – solver EMC do analiz elektromagnetycznych wysokich częstotliwości
 • WinProp – program do modelowania propagacji fal i planowania sieci radiowych
 • Flux – solver do symulacji zjawisk elektromagnetycznych niskich częstotliwości i analiz termicznych
 • HyperForm – środowisko do kompleksowych symulacji procesów tłoczenia blachy
 • HyperXtrude – środowisko do symulacji procesów wyciskania metali i polimerów oraz optymalizacji parametrów matryc
 • Multiscale Designer – narzędzie do opracowywania i symulacji modeli kompozytowych
 • SimSolid – rewolucyjny program do bezsiatkowych analiz strukturalnych

 

Altair solidThinking – do symulacji procesów produkcyjnych:
 • Inspire – program 3D do projektowania koncepcyjnego z możliwością optymalizacji topologicznej i topograficznej
 • Evolve – program 3D do modelowania hybrydowego i renderingu
 • Inspire Cast (wcześniej Click2Cast) – środowisko do symulacji procesów odlewniczych
 • Inspire Extrude Metal/Polymer (wcześniej Click2Extrude) – środowisko do symulacji procesów wyciskania metali i polimerów oraz optymalizacji parametrów matryc
 • Inspire Form (wcześniej Click2Form) – środowisko do jednokrokowej symulacji procesów tłoczenia blachy
 • Compose – interaktywne środowisko programistyczne dla wszystkich typów operacji matematycznych
 • Activate – intuicyjne środowisko do modelowania, symulacji i optymalizacji systemów multidyscyplinarnych z wykorzystaniem schematów blokowych
 • Embed (wcześniej VisSim Embedded) – wizualne środowisko do modelowania systemów wbudowanych, konwerter schematów sterowania w kod C

 

Zainteresowała Cię platforma Altair HyperWorks?

Świetnie! Wypełnij poniższy formularz, a my niezwłocznie skontaktujemy się z Toba, by dopasować najlepsze rozwiązania.

Imię i nazwisko:*
Firma/Instytucja: *
Stanowisko
Telefon*
w.
E-mail*