Licencjonowanie

Altair jest pionierem opartego na jednostkach modelu licencjonowania oprogramowania. Zgodnie z tradycyjnym modelem, klienci nabywają prawa do korzystania z konkretnej aplikacji lub pakietu aplikacji. Model licencjonowania oparty na jednostkach Altair różni się od tradycyjnego, ponieważ pozwala klientom na licencjonowanie puli jednostek dla ich organizacji, zapewniając indywidualnym użytkownikom elastyczny dostęp do całego portfolio aplikacji wraz z ponad 150 produktami partnerskimi.
 

Na czym polega licencja Altair HyperWorks?

Jednostki otrzymane w ramach licencji Altair HyperWorks są przechowywane w puli. Gdy użytkownik uruchamia dowolną aplikację dostępną w ramach platformy bądź aplikację partnerską, w puli blokowana jest odpowiednia liczba jednostek. Gdy użytkownik zamyka aplikację, jednostki są zwracane do puli i stają się dostępne dla wszystkich użytkowników.

Objaśnienie zasad licencjonowania Altair HyperWorks

Platforma Altair HyperWorks – dostępne licencje

Licencja wieczysta (Paid-Up) jest generowana na rok i odnawiana automatycznie na kolejny po upływie powyższego terminu. Za software płaci się raz. Opcjonalnie co roku wykupuje się opiekę serwisową, która zapewnia dostęp do upgrade’ów i update’ów oraz pomoc techniczną. W przypadku niewykupienia opieki serwisowej uaktualnienia i support nie są dostępne.

Licencja roczna (Annual Lease) obejmuje opiekę serwisową i jest ważna rok od daty zakupu. Po upływie tego terminu licencja może być odnowiona na kolejny okres poprzez złożenie zamówienia. Opieka serwisowa zapewnia dostęp do bieżących aktualizacji oraz pomoc w rozwiązywaniu typowych problemów z oprogramowaniem.
 

Platforma Altair HyperWorks – wymagania sprzętowe

Zestawy instalacyjne Altair HyperWorks są dostępne dla różnych systemów operacyjnych: Windows, Linux, OS X. Obejmują pliki instalacyjne poszczególnych programów wraz z instrukcją instalacji, informacjami technicznymi i samouczkami. Są udostępniane do pobrania, po uprzedniej rejestracjina stronie Altair.
 

Zainteresowała Cię platforma Altair HyperWorks?

Świetnie! Wypełnij poniższy formularz, a my niezwłocznie skontaktujemy się z Toba, by dopasować najlepsze rozwiązania.

Imię i nazwisko:*
Firma/Instytucja: *
Stanowisko
Telefon*
w.
E-mail*