Warunki brzegowe

30 sierpnia 2019


W analizach numerycznych, niezbędne wartości ograniczające (ang. constrains), służące do rozwiązania układów równań różniczkowych przez solver. Bez ich zadania problem matematyczny nie może być rozwiązany.
W zależności od typu analizy MES, występują w różnych formach, np. dla analizy liniowo-statycznej – utwierdzenia węzłów, a także obciążenia, tj. siły, ciśnienia, przyspieszenia; w analizach dynamicznych – obok utwierdzenia węzłów również prędkości oraz przyspieszenia; w analizach termicznych – temperatury oraz strumienie ciepła; w analizach przepływowych (CFD) – prędkość płynu, w tym jej ograniczenia (ściany, płaszczyzny symetrii, obszary wlotu i wylotu płynu z domeny); w analizach elektromagnetycznych (EM) – częstotliwość pracy, rodzaj źródła sygnału, jego wielkość oraz obciążenie impedancyjne modelu.

Wróć na poprzednią stronę