Solver

26 września 2017


Oprogramowanie komputerowe, w formie niezależnego programu lub bibliotek, które rozwiązuje określony problem matematyczny.

Do swojego działania, solver wymaga pełnego zdefiniowania wartości wejściowych, tj. modelu dyskretnego (mesh), warunków brzegowych (Boundary Conditions) oraz parametrów analizy. Wartości wejściowe do solvera są tworzone w preprocesorze.

W analizach metodą MES, ze względu na typ problemu matematycznego możemy wyróżnić solvery liniowe i nieliniowe jedno- lub wielorównaniowe, solvery układów wielomianowych czy solvery optymalizujące.

Każdy rodzaj analizy MES zazwyczaj wymaga użycia innego, osobnego solvera, adekwatnego do danego problemu. Możemy wyróżnić tu m.in. solvery „mechaniczne”, zarówno liniowe, jak i nieliniowe, służące do rozwiązywania zagadnień wytrzymałości doraźnej, zmęczeniowej, zagadnień zderzeniowych (crash, impact), zagadnień drgań (modal, FRA, PSD) czy optymalizacji; solvery CFD – służące do obliczeń przepływu płynów (cieczy i gazów), solvery termiczne – służące do obliczeń transportu ciepła, często łączone z solverami mechanicznymi i CFD, czy solvery MBD (Multi-body) – służące do analizy kinematyki konstrukcji.

Coraz częściej solvery komercyjne zawierają odpowiednie moduły, pozwalające na wykonywanie wielu z w/w typów analiz w ramach jednego pakietu oraz na wymianę wyników między modułami, w celu prowadzenia tzw. analiz sprzężonych (coupled simulation).

 

 

Wróć na poprzednią stronę