Preprocesor

26 września 2017


Program komputerowy służący w analizach MES/FEM do przygotowania modelu geometrycznego (CAD) do obliczeń metodą elementów skończonych.

Jego zadaniem jest wspomaganie inżyniera w dyskretyzacji (sieciowaniu, ang. Meshing) modelu geometrycznego, poprzez modyfikację i uproszczenie modelu CAD, np. tworzenie powierzchni środkowych (ang. Midsurface) blach i elementów cienkościennych, a następnie tworzeniu modelu dyskretnego poprzez podział powierzchni i objętości geometrycznych na elementy skończone.

Poza budową modelu MES, preprocesor pozwala na założenie własności (ang. Property) komponentów, takich jak np. grubość blachy, przekrój poprzeczny belki, itp., przypisanie własności materiałowych, podział konstrukcji na określone obszary i elementy (ang. Components, Assembly), założenie warunków brzegowych (ang. Boundary conditions), czyli utwierdzeń, sił, ciśnień, prędkości, przemieszczeń, przyspieszeń, temperatur, strumieni ciepła, symetrii itp., oraz określenie parametrów analizy MES, a także typów wartości wynikowych, których ocenie ma poddać inżynier po procesie obliczeniowym.

Wróć na poprzednią stronę