Morphing

26 września 2017


Specjalistyczne narzędzie, dostępne w niektórych preprocesorach MES (np. HyperMesh), służące do zmiany wymiarów i kształtu modelu MES bez konieczności jego ponownej dyskretyzacji (sieciowania).

Poprzez podział modelu na regiony, tzw. domeny, morphing pozwala na dopasowanie siatki elementów skończonych zarówno 2D (shell) jak i 3D (solid) do nowego kształtu, narzuconego przez wymiary lub elementy geometryczne (powierzchnie, objętości), przy zachowaniu podziału i jakości elementów skończonych.

W niektórych sytuacjach pozwala również na parametryzację kształtu modelu MES i wykorzystanie go do procesu optymalizacji konstrukcji w celu np. zwiększenia jej sztywności.

 

 

Wróć na poprzednią stronę