Metoda Elementów Skończonych (MES)

26 września 2017


Ang. Finite element method, FEM. Metoda numeryczna rozwiązywania problemów inżynierskich i matematycznych. Bazuje na rozwiązywaniu układów równań na modelach dyskretnych, podzielonych na elementy skończone i przeprowadzaniu obliczeń dla węzłów tej siatki.

Za pomocą metody elementów skończonych bada się wytrzymałość mechaniczną konstrukcji (w tym doraźną czy zmęczeniową), symuluje przemieszczenia, odkształcenia oraz naprężenia, przepływ ciepła, przepływ płynów (cieczy, gazów), własności elektromagnetyczne, elektrostatyczne i magnetostatyczne.

MES służy również do badania dynamiki, statyki i kinematyki maszyn.

Metoda MES/FEM pozwala na badanie bardzo złożonych konstrukcji, dla których niemożliwe jest przeprowadzenie obliczeń analitycznych.

Przyspiesza proces projektowania konstrukcji, pozwalając na zbadanie ich zachowania bez konieczności budowy kosztownych prototypów. Ponadto umożliwia optymalizację konstrukcji pod kątem wymagań projektowych, bez konieczności przeprowadzania testów metodą prób i błędów.

Wróć na poprzednią stronę