Analiza zmęczeniowa (Fatigue)

26 września 2017


Określa wytrzymałość długookresową konstrukcji poddanej obciążeniom zmiennym w czasie, w sposób cykliczny lub stochastyczny (losowy).

Stany naprężeń wyznaczane w blachach, odlewach, spoinach, a niekiedy również obiektach nie-metalowych, w tym kompozytach, stanowią punkt wyjścia do obliczeń trwałości nisko- lub wysoko-cyklowej (LCF/HCF). Pod uwagę mogą być wzięte liczne uwarunkowania, takie jak stopień wieloosiowości naprężeń, chropowatość powierzchni, występowanie średnich naprężeń ściskających lub rozciągających itp.

Obliczenia zmęczeniowe zazwyczaj wskazują czas do inicjacji pęknięcia, natomiast mogą być uzupełnione o przewidywanie kierunku i prędkości propagacji pęknięcia.

Wróć na poprzednią stronę