Analiza elektromagnetyczna (EM)

30 sierpnia 2019


Analiza elektromagnetyczna EM / obliczenia elektromagnetyczne (eng. Computational Electromagnetics (CEM)) to proces modelowania interakcji fal elektromagnetycznych z otaczającymi obiektami i otoczeniem.
Wykorzystuje się w niej metody numeryczne pozwalające obliczyć lub przybliżyć rozwiązania równań Maxwella, dla pól elektrycznego E oraz magnetycznego H. Typowe zagadnienia to: projektowanie, analiza i położenie anteny, kompatybilność elektromagnetyczna, wyznaczanie skutecznej powierzchni odbicia oraz propagacja i rozproszenie fali w różnych ośrodkach.

Złożoność problemu elektromagnetycznego rośnie wraz z:

  • wielkością obiektu względem operowanej długości fali (obiekt mały/duży)
  • jakością i ilością materiałów potrzebnych do wiernego zamodelowania obiektu (obiekt prosty/skomplikowany)

Przykłady modelowanych obiektów:

  • mały i prosty – antena drutowa (rozmiar rzędu jednej długości fali, modelowanie jednym materiałem – metalem (perfect electric conductor (PEC) na przykład)
  • skomplikowany – model ludzkiej głowy (wiele zróżnicowanych dielektryków, złożone kształty; wielkość zależy od długości fali wiązki)
  • wielki i prosty – antena na pokładzie jednostki pływającej (rozmiar rzędu kilkuset do kilku tysięcy długości fali; materiał jeden – metal)
  • wielki i skomplikowany – planowanie sieci radiowej w terenie czy mieście

Wróć na poprzednią stronę