Młodszy Inżynier/Praktykant CAE-EM

 


Wymagania:

 • wykształcenie (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i/lub Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej): student studiów II stopnia z dyplomem inżyniera elektroniki i telekomunikacji (preferowana specjalność: inżynieria mikrofalowa i antenowa) lub fizyki technicznej stosowanej
 • znajomość fizyki powstawania i propagacji fal elektromagnetycznych oraz ich interakcji z otoczeniem
 • znajomość podstawowych zagadnień techniki antenowej (linie transmisyjne, dopasowanie impedancyjne, związek wymiaru z częstotliwością, etc.)
 • znajomość klasycznych przykładów anten drutowych i mikropaskowych oraz ich charakterystyk
 • znajomość j. angielskiego pozwalająca korzystać z literatury fachowej
 • mile widziane będzie jakiekolwiek doświadczenie w obsłudze programu do symulacji zjawisk EM (FEKO, HFSS, CST, QuickWave, etc.)
 • pozytywne nastawienie do nowych wyzwań
 • sumienność i dociekliwość
 • optymizm i konsekwencja w działaniu.
 • zapraszamy do aplikowania kandydatki i kandydatów z wszelkim doświadczeniem w EM.

Zadania:

 • udział w projektach z obszaru symulacji elektromagnetycznych
 • rozumienie wyzwań stojących przed Klientem i poszukiwanie najlepszych rozwiązań
 • budowa modeli symulacyjnych, wykonywanie obliczeń oraz analiza wyników i raportowanie
 • doradztwo i wspieranie Klientów w zakresie kompleksowych zagadnień symulacyjnych
 • ustawiczny rozwój i podnoszenie własnych kwalifikacji.

Oferujemy:

 • po okresie praktyki, możliwość podjęcia pracy w uzgodnionym wymiarze czasu (z uwagi na obowiązki na uczelni, dla studentów możliwa praca w niepełnym wymiarze czasu pracy)
 • pracę w zaawansowanym zespole inżynierów, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz pakiet socjalny (pakiet medyczny, karta multisport itp.)
 • pracę w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem wysokiej klasy narzędzi/software-u
 • możliwość rozwoju zawodowego/li>
 • szkolenia w kraju i za granicą.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego do 5.04.2019 na adres: office@desart.com.pl z dopiskiem w tytule maila: „Młodszy Inżynier / Praktykant CAE-EM”.
Aplikacja powinna zawierać następujące klauzule:


Klauzule:

CV musi obejmować dane, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat może dobrowolnie podać dane dodatkowe, inne niż przewidziane Kodeksem Pracy. W takim przypadku, kandydat zobowiązany jest dołączyć następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie dodatkowym niż przewidziane Kodeksem Pracy w celu rekrutacyjnym prowadzonym przez DES ART sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia”.

Kandydat może wyrazić również dodatkową zgodę na dalsze przetwarzanie danych przez DES ART sp. z o.o. dla przyszłych procesów rekrutacyjnych. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie dodatkowej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DES ART sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia dla celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.


Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Administratorem danych osobowych jest DES ART sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego prowadzącego do zatrudnienia pracownika na ogłaszane stanowisko pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych, których podanie jest obligatoryjne jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), zaś dla danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy, dobrowolna i niewymuszona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osoby, która została wybrana na stanowisko będą przetwarzane przez okres istnienia stosunku pracy oraz zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy. Dane osoby, która nie została wybrana na stanowisko, zostaną skasowane po upływie miesiąca od dnia ukończenia procedury naboru, z tym wyjątkiem, że w przypadku osoby, która wyraziła dobrowolną zgodę na dalsze przetwarzanie danych dla celów przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przez DES ART sp. z o.o., dane będą przechowywane przez cały czas do momentu odwołania takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na bazie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych przewidzianych w Kodeksie Pracy jest wymogiem ustawowym i kandydat jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy jest dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uwzględnienie kandydatury osoby, której dane dotyczą w prowadzonym procesie rekrutacji.