Kariera

 

Obecnie poszukujemy:

 • Pomocy Administratora ds. IT
 • Specjalisty CAE – Branża okrętowa

POMOC ADMINISTRATORA DS. IT:

Wymagania:

Nie oczekujemy dużego doświadczenia a raczej chęci uczenia się i zaangażowania.

 • wykształcenie min. średnie techniczne (informatyka lub pokrewne)
 • znajomość środowiska Windows Server 2008/2012/2016
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • zdolności organizacyjne, samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy w zespole
 • chętnie zatrudnimy osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zadania:

 • administrowanie systemami informatycznymi i infrastrukturą sieci komputerowej
 • zapewnienie poprawnego funkcjonowania systemów i aplikacji
 • wsparcie techniczne użytkowników w rozwiązywaniu problemów w zakresie IT oraz  obsługi systemów wykorzystywanych w firmie
 • przygotowywanie dokumentacji i procedur w zakresie infrastruktury i systemów IT
 • rozwój, wdrażanie oraz utrzymanie systemów i narzędzi wewnętrznych
 • doradztwo w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej
 • zakup i serwis oprogramowania oraz sprzętu teleinformatycznego (wraz z osobą odpowiedzialną za zakupy w firmie)
 • serwis techniczny sprzętu informatycznego (w podstawowym zakresie)
 • administracja serwerami oraz usługami (Windows Server/Linux)
 • bezpieczeństwo danych oraz infrastruktury IT
 • hosting (www; email; ftp)
 • identyfikacja i rozwiązywanie problemów związanych z systemem informatycznym,
 • instalacje oprogramowania,
 • monitorowanie systemu IT
 • powyższe obowiązki przy wsparciu naszego Administratora IT (nie oczekujemy, że musisz znać się na wszystkim :))

Oferujemy:

 • pracę w miłym i przyjaznym środowisku, w firmie inżynierskiej (nie informatycznej :))
 • pracę przy wsparciu głównego Administratora ds.IT
 • wymiar czasu pracy do ustalenia
 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju i nauki w ww. obszarach IT
 • pakiet medyczny oraz kartę Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: office@desart.com.pl z dopiskiem w tytule maila: „Pomoc Administratora IT”.


SPECJALISTA CAE – BRANŻA OKRĘTOWA

Wymagania:

 • ukończone studia inżynierskie: Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ewentualnie inne studia techniczne poparte doświadczeniem w realizacji projektów dla branży okrętowej
 • wiedza i doświadczenie zawodowe z obszaru obliczeń numerycznych
 • znajomość jednego lub więcej narzędzi do analiz CAE typu: Ansys, HyperWorks, FEMAP
 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku lub jako PM (project manager) w branży okrętowej (w obszarze analiz numerycznych) minimum 10 lat
 • bardzo dobra znajomość angielskiego (w mowie i piśmie)
 • optymizm i konsekwencja w działaniu
 • gotowość do pracy zespołowej, zorientowanie na klienta
 • samodzielność w działaniu, zorientowanie na cel, odpowiedzialność, elastyczność
 • wysokie zdolności interpersonalne oraz kultura osobista
 • mile widziani kandydaci z doświadczeniem lub pracujący obecnie w podobnym charakterze, w podobnej branży

Zadania:

 • realizacja projektów z obszaru symulacji (branża okrętowa) / prowadzenie projektów z tego obszaru
 • tworzenie modeli numerycznych, wykonywanie obliczeń jak również ocena oraz przetwarzanie wyników
 • prowadzenie projektów / zespołu projektowego
 • współpraca z Klientem w zakresie realizowanych projektów
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych z wykorzystaniem najnowszych metod symulacji
 • ustawiczny rozwój i podnoszenie własnych kwalifikacji

Oferujemy:

 • pracę w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem wysokiej klasy narzędzi/software-u
 • pracę zespole inżynierów w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • pakiet socjalny (pakiet medyczny, karta Multisport itp.)
 • możliwość rozwoju zawodowego / szkolenia
 • pracę w przyjaznym zespole

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: office@desart.com.pl z dopiskiem w tytule maila: „Specjalista CAE”.


Klauzule:

CV musi obejmować dane, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat może dobrowolnie podać dane dodatkowe, inne niż przewidziane Kodeksem Pracy. W takim przypadku, kandydat zobowiązany jest dołączyć następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie dodatkowym niż przewidziane Kodeksem Pracy w celu rekrutacyjnym prowadzonym przez DES ART sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia”.

Kandydat może wyrazić również dodatkową zgodę na dalsze przetwarzanie danych przez DES ART sp. z o.o. dla przyszłych procesów rekrutacyjnych. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie dodatkowej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DES ART sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia dla celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.


Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Administratorem danych osobowych jest DES ART sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego prowadzącego do zatrudnienia pracownika na ogłaszane stanowisko pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych, których podanie jest obligatoryjne jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), zaś dla danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy, dobrowolna i niewymuszona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osoby, która została wybrana na stanowisko będą przetwarzane przez okres istnienia stosunku pracy oraz zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy. Dane osoby, która nie została wybrana na stanowisko, zostaną skasowane po upływie miesiąca od dnia ukończenia procedury naboru, z tym wyjątkiem, że w przypadku osoby, która wyraziła dobrowolną zgodę na dalsze przetwarzanie danych dla celów przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przez DES ART sp. z o.o., dane będą przechowywane przez cały czas do momentu odwołania takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na bazie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych przewidzianych w Kodeksie Pracy jest wymogiem ustawowym i kandydat jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy jest dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uwzględnienie kandydatury osoby, której dane dotyczą w prowadzonym procesie rekrutacji.