Jak należy dobrać potrzebną użytkownikowi pulę jednostek licencyjnych HWU?

23 marca 2017


Użytkownik definiuje, co chce robić za pomocą programów HyperWorks oraz, ile osób w czasie rzeczywistym ma z tym pracować.
Niniejsze informacje są przekazywane do konsultanta DES ART, który określa, ile łącznie jednostek HWU potrzebuje lub może potrzebować klient.

Wróć na poprzednią stronę