Czym system licencjonowania HyperWorks różni się od systemu opartego o tokeny i/lub żetony?

23 marca 2017


W ramach jednej puli HWU użytkownik może uruchamiać kilka/kilkanaście poszczególnych modułów. W przypadku zainteresowania programami, które do uruchomienia wymagają większej ilości jednostek, początkową pulę należy poszerzyć jedynie o brakujące jednostki HWU.

Wróć na poprzednią stronę