DES ART post number 1 image

Zarząd spółki „DES ART” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ogłasza, że dnia 29 września 2020 roku został uzgodniony i podpisany plan połączenia spółki CADM Automotive sp. z o.o. ze spółką „DES ART” sp. z o.o.

30 września 2020


„Zarząd spółki „DES ART” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ogłasza, że dnia 29 września 2020 roku został uzgodniony i podpisany plan połączenia spółki CADM Automotive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmująca) ze spółką „DES ART” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (spółka przejmowana) poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości. Plan połączenia znajduje się tutaj.

Wróć na poprzednią stronę