Altair HyperWorks

Środowisko Altair HyperWorks posiada cały wachlarz narzędzi do tworzenia i edycji siatek elementów skończonych, przygotowania danych do obliczeń numerycznych, zestaw solverów do rozwiązywania szerokiej gamy zagadnień oraz narzędzia do opracowania i prezentacji wyników.

Programy pakietu HyperWorks można wykorzystywać do analiz wytrzymałościowych, optymalizacji strukturalnej, do obliczeń silnie nieliniowych, w tym testów typu crash, analiz CFD, MBD, EM/EMC, NVH oraz do symulacji procesów produkcyjnych jak tłoczenia blach, wyciskania profili, procesów odlewniczych. Programy pakietu współpracują z większością dostępnych na rynku procesorów MES.

DES ART jest jedynym autoryzowanym przedstawiecielem Altair HyperWorks w Polsce!

 

Oprogramowanie HyperWorks jest oferowane w wersji rocznej (Annual Lease) i wieczystej (Paid-Up).

Licencja roczna obejmuje opiekę serwisową i jest ważna rok od daty zakupu. Po upływie tego terminu licencja może być odnowiona na kolejny okres poprzez złożenie zamówienia. Opieka serwisowa zapewnia dostęp do bieżących aktualizacji oraz pomoc w rozwiązywaniu typowych problemów z oprogramowaniem.

Licencja wieczysta jest generowana na rok i odnawiana automatycznie na kolejny po upływie powyższego terminu. Za software płaci się raz. Opcjonalnie co roku wykupuje się opiekę serwisową, która zapewnia dostęp do upgrade’ów i update’ów oraz pomoc techniczną. W przypadku niewykupienia opieki serwisowej uaktualnienia i support nie są dostępne.

Zestawy instalacyjne HyperWorks są dostępne dla różnych systemów operacyjnych: Windows, Linux, OS X. Obejmują pliki instalacyjne poszczególnych programów wraz z instrukcją instalacji, informacjami technicznymi i samouczkami. Są udostępniane do pobrania, po wcześniejszej rejestracji, ze strony firmy-producenta.

 

W skład pakietu HyperWorks wchodzą następujące programy:

Przygotowanie modeli i obróbka wyników

 • HyperMesh – uniwersalna platforma do tworzenia i edycji modeli numerycznych, konwerter pomiędzy poszczególnymi programami CAE
 • HyperView – neutralne środowisko do wizualizacji wyników MES, CFD, MBD
 • HyperGraph – postprocesor do wizualizacji wyników w postaci graficznej
 • HyperCrash – narzędzie do symulacji bezpieczeństwa pasażerów i przygotowania analiz crash
 • HyperStudy – narzędzie DoE (Design of Experiments) do aproksymacji i badań stochastycznych
 • SimLab – alternatywna platforma do pre- i post-processingu dedykowana do modelowania elementów bryłowych
 • Virtual Wind Tunnel – rozwiązanie CFD dedykowane zewnętrznym badaniom aerodynamicznym

Silniki obliczeniowe (solvery)

 • OptiStruct (Analysis & Optimization) – solver do analiz wytrzymałościowych i optymalizacji strukturalnej
 • RADIOSS – solver nieliniowy do obliczeń typu crash
 • AcuSolve – solver CFD do symulacji przepływów i wymiany ciepła
 • MotionSolve – solver MBD do symulacji układów kinematyczno-dynamicznych
 • FEKO – solver EMC do analiz elektromagnetycznych wysokich częstotliwości
 • WinProp – program do modelowania propagacji fal i planowania sieci radiowych
 • Flux – solver do symulacji zjawisk elektromagnetycznych niskich częstotliwości i analiz termicznych
 • HyperForm – środowisko do kompleksowych symulacji procesów tłoczenia blachy
 • HyperXtrude – środowisko do symulacji procesów wyciskania metali i polimerów oraz optymalizacji parametrów matryc
 • Multiscale Designer – narzędzie do opracowywania i symulacji modeli kompozytowych
 • SimSolid – rewolucyjny program do bezsiatkowych analiz strukturalnych.

Altair Inspire

 • Inspire – program 3D do projektowania koncepcyjnego z możliwością optymalizacji topologicznej i topograficznej
 • Evolve – program 3D do modelowania hybrydowego i renderingu
 • Inspire Cast – środowisko do symulacji procesów odlewniczych
 • Inspire Extrude Metal/Polymer – środowisko do symulacji procesów wyciskania metali i polimerów oraz optymalizacji parametrów matryc
 • Inspire Form – środowisko do jednokrokowej symulacji procesów tłoczenia blachy
 • Compose – interaktywne środowisko programistyczne dla wszystkich typów operacji matematycznych
 • Activate – intuicyjne środowisko do modelowania, symulacji i optymalizacji systemów multidyscyplinarnych z wykorzystaniem schematów blokowych
 • Embed (wcześniej VisSim Embedded) – wizualne środowisko do modelowania systemów wbudowanych, konwerter schematów sterowania w kod C

Kontakt handlowy:
sales@desart.com.pl
601 150 696